Chào mừng bạn đến với XWORK!

Công ty CP X-Ideas Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu XWork (được gọi tắt là “XWork”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108361428 cấp ngày 12/07/2018 bởi sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, đăng ký trụ sở chính tại phòng 101 tòa nhà 87 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bằng việc sử dụng Hệ thống của XIdeas, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ trên website www.xwork.vn (“Website”) và Mobile App XWork , bạn đang đồng ý với các Điều khoản sử dụng dưới đây. Do đó, bạn vui lòng đọc kĩ nội dung của Điều khoản sử dụng và đảm bảo rằng bạn đồng ý với tất cả các nội dung trước khi sử dụng bất kì Sản phẩm và Dịch vụ nào của XIdeas. Lưu ý rằng XIdeas có thể cập nhật và thay đổi các Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của XIdeas, bạn phải cam kết rằng mình có đủ năng lực hành vi và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo Pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này.

Bạn có quyền lựa chọn sử dụng các dịch vụ mà XIdeas cung cấp cho Người sử dụng trên XWork, chẳng hạn như khởi tạo tài khoản, tạo hồ sơ thông tin, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, tìm kiếm thông tin ứng viên và công ty, nộp đơn ứng tuyển, mua các dịch vụ trả phí, sử dụng các tiện ích trên Website và Mobile App...

Bạn có quyền tiếp cận các thông tin mà XWork hiển thị, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều khoản sử dụng và Quy định bảo mật.

Khi đưa bất kì thông tin nào lên hệ thống XWork, bạn đang đồng ý rằng các thông tin đó không ở trạng thái cần bảo mật. Các thông tin này có thể được bên thứ Ba tiếp cận, sao chép, lưu trữ lại.

Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do bạn đăng tải lên lên trên XWork. XIdeas không có nghĩa vụ phải biết trước các nội dung bạn đăng tải đã được xác thực hay chưa. Do đó, trong trường hợp được XIdeas yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, bạn có nghĩa vụ chứng minh các thông tin bạn đăng tải là phù hợp và chính xác.

Những hành vi bị nghiêm cấm:

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
  • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
  • Sử dụng các từ ngữ, hình ảnh trái với truyền thống đạo đức của Việt Nam;
  • Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được Pháp luật quy định;
  • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
  • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của XIdeas.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
  • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA XIDEAS

Website và Mobile App XWork được XIdeas xây dựng và quản lý nhằm mục đích tạo một Nền tảng để giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên có nhu cầu tương đồng có thể kết nối với nhau đồng thời chia sẻ các thông tin cá nhân, trao đổi ý tưởng và tạo các cơ hội kết nối kinh doanh. Nền tảng của XWork cho phép các công ty tự tạo trang cá nhân của mình, chia sẻ các thông tin về công ty một cách công khai, theo dõi các ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, xem hồ sơ ứng viên, nhắn tin và gọi điện trực tiếp tới ứng viên, đánh giá ứng viên, thống kê hiệu quả tuyển dụng... và cho phép ứng viên tự tạo trang cá nhân của bản thân, chia sẻ ý tưởng và kết nối với các bạn bè, nhà tuyển dụng đồng thời tạo hồ sơ tìm việc, xem danh sách công việc, nộp đơn ứng tuyển, phản hồi tin nhắn của nhà tuyển dụng và đăng tuyển cả những công việc thời vụ...

XIdeas luôn nỗ lực tạo ra một môi trường kết nối lành mạnh, hiện đại và hiệu quả nhất cho Người sử dụng. XIdeas luôn sử dụng các biện pháp phù hợp để kiểm duyệt các thông tin trước khi chúng được đăng tải. Tuy nhiên XIdeas không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa những Người sử dụng với nhau. Do đó, XIdeas không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc. Trong trường hợp xảy ra xung đột về quyền lợi giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc, XIdeas sẵn sàng tiếp nhận thông tin và đề xuất các phương án giải quyết phù hợp nhất cho các bên nhằm giảm thiểu và khắc phục thiệt hại (nếu có). Các phương án giải quyết bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa bỏ tài khoản vi phạm và/hoặc thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu XIdeas nhận thấy xung đột đó có dấu hiệu trái Pháp luật.

Các tính năng, dịch vụ miễn phí mà Xideas cung cấp trên XWork có thể được bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ ở bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước. Đối với các dịch vụ thu phí, XIdeas sẽ thông báo trước cho các khách hàng về kế hoạch thay đổi thông qua hình thức email hoặc gọi điện thoại và đưa ra những biện pháp để đảm bảo quyền lợi của khách hàng không bị tổn hại.

Trong trường hợp Người sử dụng là tổ chức bị giải thể, tách, sáp nhập hoặc Người sử dụng là cá nhân chết, XIdeas không có trách nhiệm hoàn trả lại phần phí dịch vụ mà Người sử dụng đã đóng, bất kể dịch vụ đã sử dụng hay chưa sử dụng.

XIdeas có nghĩa vụ hợp tác với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu trong trường hợp Người sử dụng bị cáo buộc có hành vi vi phạm Pháp luật.